Přístroje a systémy pro úspory energie

Platíte hodně za energie ? …

… s námi ušetříte !

Napište nám ...

Titulek stránky
Textové pole: Nabídka 
Textové pole: Kontakty

TestProg s.r.o.

Bulharská 61

541 01 Trutnov

 

tel. 604 286 502

 

info@testprog.cz

Textové pole: Návštěvy webu
Textové pole: Dokumenty
Obchodní rejstřík
Výpis ARES
Textové pole: EPC základní školy v Jihlavě

Základní údaje projektu
Textové pole:  Aktualizace: 03/2011                         TestProg s.r.o., Bulharská 61, 541 01 Trutnov, IČO: 46504567, DIČ: CZ46504567

Realizace projektu

 

Byla provedena modernizace topných systémů a doplnění systémů MaR ve školách. Vypracovali jsme projekt úsporných opatření, realizovali tato navržená opatření ve spolupráci s místní topenářskou firmou PJD. Po dobu trvání projektu jsme zabezpečovali provozní a havarijní servis z centrálního dispečinku v Trutnově.

 

Financování projektu

 

Financování projektu bylo zajištěno bankovním úvěrem ČSOB s podporou finančních prostředků z fondu PHARE.

Smluvním partnerem Města Jihlava byla jihlavská firma Plynoservis Dobrovolný.

 

Vyhodnocení projektu

 

Projekt je úspěšný. V každém roce se podařilo splnit garantovanou výši úspor. Během prvních 4 let trvání projektu byly zabezpečeny úspory v celkové výši 10 mil. Kč. Za tuto dobu bylo ušetřeno navíc (nadměrné úspory) téměř 2 mil.Kč. Projekt byl dle smlouvy ukončen po dosažení plné výše garantovaných úspor s předstihem 1 roku. Projekt jednoznačně splnil účel, pro který byl realizován. V roce 2004 byla uzavřena následná servisní smlouva pro ZŠ Březinovu a ZŠ Demlovu. I tento projekt úspěšně plní svůj účel. Průběh dosažených úspor ukazuje graf. V současné době zabezpečujeme provozní servis s garancí úspor topného systému 2 základních škol napojených na CZT na základě následné samostatné servisní smlouvy.

Dotčené objekty:

15 objektů v 9 základních školách

Zdroj vytápění:

1xCZT, 8x plynová kotelna

Zahájení projektu:

leden 1998

Uzavření smlouvy:

červen 1999

Realizace projektu:

červenec až září 1999

Použitý systém:

Honeywell EXCEL500, centrála XBS

Zahájení úspor:

leden 2000

Výše úspory:

23,4% celkových nákladů=8,2 mil. Kč

Smluvní doba:

5 let

Úhrada investic:

plně z následných úspor