Přístroje a systémy pro úspory energie

Platíte hodně za energie ? …

… s námi ušetříte !

Napište nám ...

Titulek stránky
Textové pole: Nabídka 
Textové pole: Kontakty

TestProg s.r.o.

Bulharská 61

541 01 Trutnov

 

tel. 604 286 502

 

info@testprog.cz

Textové pole: Návštěvy webu
Textové pole: Dokumenty
Obchodní rejstřík
Výpis ARES
Textové pole: EPC základní školy v Pardubicích

Základní údaje projektu
Textové pole:  Aktualizace: 03/2011                         TestProg s.r.o., Bulharská 61, 541 01 Trutnov, IČO: 46504567, DIČ: CZ46504567

Realizace projektu

 

Pro tento pilotní projekt byla zákazníkem vybrána ZŠ Závodu Míru. Byla provedena modernizace topného systému doplněním individuální regulace v místnostech. Na ZŠ Závodu Míru jsme projekt připravovali od prvních energetických studií. Dále jsme vypracovali projekt, realizovali navržená úsporná opatření a v současné době zabezpečujeme následný provozní servis topných systémů z centrálního dispečinku, umístěného v naší firmě. Celý projekt realizovala naše firma vlastními silami včetně finančního zajištění akce.

 

Financování projektu

 

Financování projektu jsme zajistili z části z vlastního kapitálu a částečně pomocí tzv. financování třetí stranou—střednědobým spotřebitelským bankovním úvěrem ČSOB.

 

Vyhodnocení projektu

 

Provoz garantovaných úspor byl zahájen koncem roku 2002. V každém roce se podařilo splnit garantovanou výši úspor (v grafu modrý sloupec). Za dobu trvání 4 let projektu bylo uspořeno na jedné škole 1,4 mil. Kč. S rezervou se nám tím podařilo splnit požadovanou výši úspor. Z tohoto pohledu je projekt úspěšný, pilotní projekt splnil svůj zkušební účel a je tedy předpoklad dalšího pokračovaní projektu EPC na dalších objektech města. Průběh dosažených úspor ukazuje graf. Modrý sloupec zobrazuje smluvní výši úspor, červené sloupce výše úspor v jednotlivých letech.

Dotčené objekty:

3 objektů ve 4 školách

Zdroj vytápění:

CZT

Zahájení projektu:

leden 2000

Uzavření smlouvy:

červenec 2003

Realizace projektu:

červenec až září 2003

Použitý systém:

TECO, centrála Reliance

Zahájení úspor:

září 2003

Výše úspory:

26% celkových nákladů=1,4 mil. Kč

Smluvní doba:

6 let

Úhrada investic:

plně z následných úspor