Přístroje a systémy pro úspory energie

Platíte hodně za energie ? …

… s námi ušetříte !

Napište nám ...

Titulek stránky
Textové pole: Nabídka 
Textové pole: Kontakty

TestProg s.r.o.

Bulharská 61

541 01 Trutnov

 

tel. 604 286 502

 

info@testprog.cz

Textové pole: Návštěvy webu
Textové pole: Dokumenty
Obchodní rejstřík
Výpis ARES
Textové pole: EPC základní školy v Trutnově

Základní údaje projektu
Textové pole:  Aktualizace: 03/2011                         TestProg s.r.o., Bulharská 61, 541 01 Trutnov, IČO: 46504567, DIČ: CZ46504567

Realizace projektu

 

Byla provedena modernizace topných systémů v objektech šesti základních škol napojených na CZT. Vypracovali jsme projekt, realizovali navržená úsporná opatření a v současné době zabezpečujeme následný provozní servis topných systémů z centrálního dispečinku, umístěného v naší firmě.

 

Financování projektu

 

Financování projektu zajistila firma Honeywell z vlastních prostředků, která je také smluvním partnerem se zákazníkem Městem Trutnov. V této době ještě nebyly podmínky pro využití prostředků z fondu PHARE.

 

Vyhodnocení projektu

 

Projekt je úspěšný. V každém roce se podařilo splnit garantovanou výši úspor. Během 10 let trvání projektu byly zabezpečeny úspory v celkové výši 16,3 mil. Kč. Za tuto dobu bylo ušetřeno navíc (nadměrné úspory) téměř 3 mil.Kč. V polovině roku 2005 bylo dosaženo celkové výše smluvních úspor, tj. o více než 1 rok dříve. Projekt pokračuje dále, s investorem byla podepsána další smlouva a projekt úspor byl rozšířen o další dva objekty. Výsledky dokazují, že projekt jednoznačně splnil účel, pro který byl realizován.

 

Průběh dosažených úspor ukazuje graf. Modrý sloupec zobrazuje smluvní výši úspor, červené sloupce výše úspor v jednotlivých letech.

Dotčené objekty:

11 objektů v 6 základních školách

Zdroj vytápění:

CZT

Zahájení projektu:

leden 1996

Uzavření smlouvy:

září 1997

Realizace projektu:

září 1997 až duben 1998

Použitý systém:

Honeywell EXCEL500, centrála XBS

Zahájení úspor:

leden 1998

Výše úspory:

32% celkových nákladů=12,5 mil. Kč

Smluvní doba:

9 let

Úhrada investic:

plně z následných úspor