Přístroje a systémy pro úspory energie

Platíte hodně za energie ? …

… s námi ušetříte !

Napište nám ...

Titulek stránky
Textové pole: Nabídka 
Textové pole: Kontakty

TestProg s.r.o.

Bulharská 61

541 01 Trutnov

 

tel. 604 286 502

 

info@testprog.cz

Textové pole: Návštěvy webu
Textové pole: Dokumenty
Obchodní rejstřík
Výpis ARES
Textové pole:  Aktualizace: 07/2016                         TestProg s.r.o., Bulharská 61, 541 01 Trutnov, IČO: 46504567, DIČ: CZ46504567
Textové pole: ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ

Rozúčtování nákladů na jednotlivé uživatele provádíme na základě uzavřené smlouvy se správcem objektu. Vyhodnocení je prováděno v souladu s platnou legislativou na základě odečtů bytových měřidel a předaných podkladů o nákladech za celý vyhodnocovaný objekt. Cena za tyto služby je stanovena individuálně podle rozsahu zpracovávaných údajů. Obvyklá doba zpracování na koncové uživatele je 2-4 týdny od zadání podkladů (faktur, údajů o změnách uživatelů, zálohách,…) správcem objektu.
Textové pole: INSTALACE A SERVIS BYTOVÝCH MĚŘIDEL

Touto činností se zabýváme již od  vzniku naší firmy v roce 1992. Našim zákazníkům poskytujeme komplexní služby od návrhu měření přes montáž a servis měřidel a následné služby spojené s rozúčtováním nákladů na vytápění, teplou užitkovou a studenou pitnou vodu na koncové uživatele. Metodika rozúčtování vychází z aktuálně platné legislativy. 

Poměrová měřidla
 
Vzhledem k tomu, že většina objektů používá k vytápění stoupačkový systém, není možné změřit teplo dodávané do bytu přímým měřením spotřeby tepla. Pro zjištění podílu jednotlivých uživatelů na spotřebě tepla celého objektu se proto používají poměrové rozdělovače topných nákladů RTN. V minulých letech se používaly indikátory na odpařovacím principu.
V současné době již dodáváme poměrová měřidla elektronická MEMOTRON WHE30  výrobce Siemens - a to jak v provedení jednočidlovém (teplota tělesa), tak i ve dvoučidlovém (teplota tělesa a teplota prostoru před čidlem). Dvoučidlová poměrová měřidla umožní přesnější rozdělení nákladů na konečné uživatele a jsou vhodná zvláště pro nízkoteplotní topné systémy. Podrobnější údaje o dodávaných typech jsou uvedeny v katalogu.

Radiový systém Siemeca AMR
 
Novinkou posledních let jsou poměrová měřidla a vodoměry s radiovým přenosem  měřených údajů. Tento systém SIEMECA AMR (výrobce Siemens) umožňuje za podpory příslušného softwaru provedení odečtů „dálkově“ bez návštěvy v bytech. Dodáváme poměrová měřidla jednočidlová i dvoučidlová a vodoměry teplé i studené vody. Podrobnější údaje o dodávaných komponentách jsou uvedeny v katalogu.

Radiový systém Siemeca WalkBy

Nový systém Siemeca WalkBy pro dálkový přenos dat rozšiřuje stávající komfortní systém Siemeca AMR, který tvoří základ pro dálkový přenos dat společnosti Siemens. Systém se skládá z rozdělovačů topných nákladu, vodoměrů a měřičů tepla a umožnuje odečet přístrojů bez nutnosti vstupu do bytu či provozoven (pochůzkový systém). Jestliže časem vnikne potřeba pravidelných dálkových odečtů (týdenní či denní, například při častých změnách nájemníků), je možné přístroje snadno přeprogramovat ze stávajícího systému Siemeca WalkBy na komfortní systém Siemeca AMR. Nájemníci se tedy nezbavují možnosti kdykoli zvýšit pohodlnost odečtu a následného vyhodnocování dat.
Textové pole: LegislativaZákon o hospodaření energií z října 2000


Vyhláška o rozúčtování nákladů na vytápění TUV a SPV pro konečné spotřebitele.


Pokyny MMR k Vyhlášce 372/2001 ze dne 12.12.2002
Zákon 406/2000 Sb.
Textové pole: DokumentaceElektronické poměrové měřidlo jednočidlové
 

Elektronické poměrové měřidlo dvoučidlové


Elektronické poměrové měřidlo s dálkovým odečtem


Vodoměr TUV a SPV
s dálkovým odečtem
SIEMENS WHE30
SIEMENS WHE30Z
SIEMENS WHE460
SIEMENS WFC
Vyhláška 372/2001Sb.
Pokyny k vyhl. 372
Vyhláška 150/2001
Vyhláška 151/2001
Vyhláška 152/2001