Přístroje a systémy pro úspory energie

Platíte hodně za energie ? …

… s námi ušetříte !

Napište nám ...

Titulek stránky
Textové pole: Nabídka 
Textové pole: Kontakty

TestProg s.r.o.

Bulharská 61

541 01 Trutnov

 

tel. 604 286 502

 

info@testprog.cz

Textové pole: Návštěvy webu
Textové pole: Dokumenty
Obchodní rejstřík
Výpis ARES
Textové pole:  Aktualizace: 03/2011                         TestProg s.r.o., Bulharská 61, 541 01 Trutnov, IČO: 46504567, DIČ: CZ46504567
Textové pole: Činnost naší firmy zaměřujeme do oblasti úspor energie. Při svých dodávkách jsme vsadili na kvalitu výrobků.
Jsme jedním z prvních partnerů firmy Honeywell. Máme potřebné technické i odborné předpoklady k profesionálnímu nasazení výrobků tohoto výrobce. Dále se orientujeme i na spolupráci s dalšími renomovanými dodavateli zahraničními i tuzemskými. Jsme připraveni stejně odborně realizovat dodávky firmy Siemens nebo tuzemských výrobců (TECO, AMiT, Micropel). Se všemi dodavateli máme dobré zkušenosti a máme za sebou již řadu úspěšných akcí. V oblasti centrálního řízení využíváme systémů Reliance (Geovap), ControlWeb (Moravské přístroje) a centrály Honeywell (XBS-i, XBS, SymmetrE, EBI), OPC serverů výrobce SoftYon.

Dodávky pro technické zařízení budov
V rámci komplexního zabezpečení požadavků uživatelů nabízí tyto služby a činnosti v oblasti systémů technického zařízení budov a průmyslových provozů :
Technická a projekční činnost

	zpracování projektů v oborech ASŘ, MaR, elektro, ÚT a VZT
	zpracování aplikačních programů programovatelných systémů 
	zpracování energetických studií, energetických průkazů budov, auditů
	vyhodnocení spotřeby energie objektů včetně stanovení potenciálu úspor
	
Realizace dodávek

	dodávky a montáže zařízení MaR renomovaných výrobců
	dodávky pro technologická zařízení pro ÚT a VZT
	dodávky pro centrálního řízení (dispečink)
	
Komplexní služby

	dodávky MaR a elektro včetně dodávky montážního materiálu
	montáže a kompletace rozváděčů technologických zařízení
	zpracování uživatelského programového vybavení včetně jeho odladění v provozu
	oživení systémů, záruční a pozáruční havarijní servis a odborné zaškolení obsluhy
	dlouhodobé provozování systémů vytápění s cílem dosažení stanovených úspor
	
Úspory nákladů na vytápění objektů
Nabízíme realizaci opatření pro snížení nákladů na vytápění v rodinných domech, v bytových domech a institucích nebo i v průmyslových a výrobních provozech. Řešení odpovídá charakteru objektu, požadavkům ale i možnostem zákazníka. Vždy volíme po dohodě se zákazníkem optimální řešení šité „na míru“.
Termostatické ventily

Pro dlouhodobou spolehlivou funkci ventilů doporučujeme osadit otopná tělesa kvalitními ventily. Standardně nabízíme svým zákazníkům ventily Honeywell nebo Siemens, ať už ventily klasické, tak ventily kombi s regulací tlaku uvnitř těla ventilu. Ze sortimentu našich dodavatelů nabízíme hlavice nastavitelné nebo přednastavené na pevnou teplotu v provedení standardním nebo v odolném provedení pro použití ve veřejných místnostech.

Zónová regulace objektů

V případě zájmu doplníme individuální regulaci termostatickými ventily kvalitní zónovou regulací objektu.
Zónová regulace umožňuje automatickou regulaci otopné soustavy objektu, rozdělené na nezávislé okruhy (např. severní a jižní strana) a umožňuje realizovat noční popř. víkendový útlum topné soustavy. Tato regulace přispívá ke snížení spotřeby tepla objektů zvláště v přechodných obdobích (jaro, podzim).

Rozdělovače topných nákladů

Cestou ke snížení nákladů za energii vede ekonomická motivace uživatelů, tzn. že si každý hradí náklady podle své spotřeby. K tomu je dobré měřit spotřebu tepla a teplé vody v bytech (alespoň poměrovým způsobem). Na přání zákazníka jsme schopni dodat domovní nebo bytové vodoměry pro studenou i teplou vodu, poměrová měřidla spotřeby tepla na otopných tělesech na odpařovacím principu nebo elektronická. Standardně používáme poměrové rozdělovače odpařovací E92 výrobce VUSTE-ENVIS a elektronická měřidla MEMOTRON 3 firmy Siemens v jedno a dvojčidlovém provedení. V současné době již doporučujeme použití elektronických poměrových měřidel.

Rozúčtování nákladů

Dále nabízíme majitelům (správcům) objektů rozúčtování nákladů na vytápění, teplou a studenou vodu na objekty, fakturační místa, domy a konečné spotřebitele. Tyto činnosti provádíme na základě uzavřené smlouvy s majitelem objektu. Používaný způsob rozúčtování je v souladu se současně platnými předpisy a je průběžně aktualizován. 
Samofinancující se projekty úspor

Od roku 1997 nabízí naše firma svým zákazníkům samostatně nebo ve spolupráci s osvědčenými partnery v energetických službách komplexní dodávky a služby při realizaci projektů EPC. Takové projekty se označují jako samofinancující se projekty úspor energie. Tyto služby zahrnují:

	zpracování nebo vyhodnocení energetického auditu
	odborný návrh a projekční zpracování úsporných opatření
	realizace stanovených úsporných opatření
	havarijní a dlouhodobý provozní servis po celou dobu trvání projektu
	energetický management a pravidelné vyhodnocení dosažených úspor
	finanční zajištění celého projektu
	smluvní řešení s garancí úspor

Prodej a dodávky materiálu
Kromě komplexních dodávek pro zákazníky „na klič“ nabízíme instalačním a montážním firmám ale i koncovým zákazníkům dodávky komponent. Nabízíme celý sortiment firmy Honeywell divize Home and Building Control a firmy Siemens divize Building Technologies. Přestože v této oblasti spolupracujeme převážně s komponenty těchto dodavatelů, jsme schopni zabezpečit i komponenty dalších výrobců. Orientujeme se na následující sortiment:

	regulační a uzavírací armatury
	pohony a klapky
	regulátory tlaku a vyvažovací ventily
	termostatické ventily a hlavice
	klasické a programovatelné termostaty
	ekvitermní regulátory a regulátory s pevnou aplikací
	DDC podstanice a programovatelné regulátory
	centrální řídící stanice