Přístroje a systémy pro úspory energie

Platíte hodně za energie ? …

… s námi ušetříte !

Napište nám ...

Titulek stránky
Textové pole: Nabídka 
Textové pole: Kontakty

TestProg s.r.o.

Bulharská 61

541 01 Trutnov

 

tel. 604 286 502

 

info@testprog.cz

Textové pole: Návštěvy webu
Textové pole: Dokumenty
Obchodní rejstřík
Výpis ARES
Textové pole:  Aktualizace: 03/2011                         TestProg s.r.o., Bulharská 61, 541 01 Trutnov, IČO: 46504567, DIČ: CZ46504567
Textové pole: EPC – Energy Performance Contracting

Ušetřit a ještě vydělat ?
V době vysokých a stále rostoucích cen energií je přirozeným požadavkem každého spotřebitele (majitele či správce objektu) snížit spotřebu energie na nezbytně nutnou úroveň. To ovšem vyžaduje řadu odborných činností a nutnost přistoupit k modernizaci topných systémů a jejich optimálnímu řízení a s tím jsou spojeny nemalé finanční náklady. Toto často zákazníka od realizace odradí.

Cesta však existuje: Řešením je využití projektu úspor EPC !

Co je projekt EPC ?
Základem projektu EPC (Energy Performance Contracting) je stanovení potenciálu úspor ve spotřebě energií objektů zákazníka, navržení a realizace takových technických a provozních opatření, jejichž ekonomická návratnost je plně hrazena z následných úspor po dobu trvání smluvního vztahu a nevyžaduje finanční účast zákazníka. Jedná se tedy o samofinancující se projekt úspor, kde nezbytnou součástí je uzavření smluvního vztahu se zákazníkem s garancí dosažení potřebné výše úspor. EPC je ideálním řešením zejména pro školy, zdravotnická, administrativní či kulturní zařízení, ale je použitelný i pro průmyslové a výrobní podniky.

Realizaci celého projektu zajišťuje „na klíč“ specializovaná firma energetických služeb - Energy Service Company (ESCO), přebírá na sebe všechny činnosti a dodávky potřebné pro realizaci projektu, včetně finančního zajištění. Firma energetických služeb stanoví potenciál úspor, které jsou výchozím bodem k uzavření smlouvy. Po celou dobu trvání smlouvy je výše úspor garantována, takže zákazník nenese žádné riziko případného nedosažení požadované výše úspor. Délka trvání smlouvy vychází z výše možných (předpokládaných úspor) a z výše nákladů a způsobu financování nově pořízených zařízení. Vhodná doba je 4 - 10 let, nejčastěji však 4 – 6 let.

Společnost TestProg s.r.o. se projekty úspor EPC zabývá již od roku 1996, kdy se tyto projekty v České republice začaly realizovat. Aktivně jsme se účastnili jednoho z prvních projektů EPC realizovaných v ČR ve školství (projekt úspor na základních školách v Trutnově), kde jsme spolupracovali na vypracování energetické studie, vypracovali jsme projekt realizace úsporných opatření a poté jsme celý projekt realizovali včetně dlouhodobého energetického managementu a provozního servisu. V současné době jsme schopni komplexně realizovat projekty EPC vlastními silami a kapacitami včetně zajištění financování projektu. Pro realizaci projektů EPC máme dostatečné technické i odborné zázemí včetně vlastního dispečinku.

Mohu se zeptat ? (nejčastější dotazy zákazníků)

Dle předchozího popisu je vidět, že projekt EPC je pro zákazníka výhodný. Ale co když se nepodaří splnit výši garantovaných úspor? Kdo to uhradí?
Zákazník se nemusí obávat. Má přece uzavřenu smlouvu s garancí výše úspor a veškerá rizika z toho plynoucí přebírá firma. Když se úspory splnit nepodaří, doplatí chybějící finanční část firma. Tak to opravdu funguje. Firma energetických služeb je pro tuto činnosti i pojištěna.

A pokud se podaří uspořit více, než je ve smlouvě stanoveno? Co bude pak?
Záleží to na uzavřené smlouvě. Buď má zákazník profit z projektu úspor již v době trvání smlouvy a sám se rozhodne, co s ušetřenými prostředky nebo takto navíc ušetřené prostředky reinvestuje do projektu k další modernizaci. A následně spoří ještě více. 

Bylo řečeno, že všechno, co souvisí s projektem úspor nemusí zákazník platit. Ale to přece není možné. Někdo to přece zaplatit musí. Jak to tedy opravdu je?
Právě v tom je kouzlo projektu EPC. Veškeré náklady projektu se postupně hradí splátkami, které jsou zajištěny ze skutečně dosažených úspor. Zákazník proto opravdu nepotřebuje žádné další finanční zdroje. Dále platí jen náklady za spotřebu energií ve stejné výši jako před realizací projektu. Způsob, jakým je financován projekt EPC je znázorněn v grafu.
Textové pole: Realizované projekty EPC
Základní školy Trutnov
Základní školy Jihlava
Základní a mateřské školy Kutná Hora
Základní škola Pardubice
Textové pole:
Současné aktuální projekty úspor